Langrenn i Norge

Hva er det med langrenn og nordmenn? 

Langrenn er og blir en av de mest populære sportene i Norge, selv om det i praksis bare er mulig å drive med det i 6 av årets 12 måneder. Heldigvis kom rulleskiene på banen for noen år siden, slik at alle som elsker langrenn kunne holde teknikk og kondisjon ved like gjennom sommerhalvåret også.

Litt historie

Helleristninger viser at mennesker på den nordre delen av kloden har brukt ski i flere tusen år. I 2001 ble helleristningen Bølamannen funnet ved Steinkjer, og denne viser et menneske på ski med en stav i ene hånda. De eldste skiene i verden er funnet i Russland og de er faktisk 8000 år gamle. De eldste skiene som man finner i Norge er 5200 år gamle men historien viser at vi har brukt ski i 6000 år. Totalt er det funnet 200 par med ski som er fra disse tider og alle funn er gjort i myrområder i Norge, Finland, Russland og Sverige.

Men hvorfor fant man opp ski? Som de fleste andre oppfinnelser ble også denne drevet frem av et behov. I dette tilfellet behovet for å kunne bevege seg over snøen som dekket store områder. Blant annet for å kunne jakte, fiske, transportere og kommunisere. Selve ordet ski betyr kløyvd trestykke og henviser til noe man bruker for  å gå på snøen med. Man antar at langrenn er en av de eldste formene for ski.

Et samfunn i endring

Med industrialiseringen på 1850-tallet, begynte også behovene til nordmenn å endre seg. Man fikk dekket behovene for mat og drikke gjennom å gå i butikken å handle den eller på cafe for å spise. Man behøvde ikke lengre jakte på maten, ergo ble årsakene til å bruke skiene, endret.

Etter hvert som man fikk andre transportmiddel som var raskere og mange kommunikasjonsformer som var lett tilgjengelige ble det unødvendig å bruke ski for å komme seg frem i Norges arierte landskap.

Med industrialiseringen fikk nordmenn mye mer fritid og utviklet et nytt syn på naturen preget av romantikken. Man gikk ikke lengre på ski for å jakte, man gjorde det for å oppleve naturen og alt naturen har å by på.

Dette gjaldt spesielt borgerskapet og i Kristiania ble det faktisk en egen mote. Skiene ble etter hvert en kilde til underholdning, noe man brukte til konkuranser og på slutten av 1800-tallet kom det forskjellige skiklubber, skihytter og konkurranser for folk. På mange måter kan man si at denne utviklingen fulgte utviklingen av velferdssamfunnet her i Norge, for etter hvert fulgte også de som jobbet seg oppover på den sosiale rangstigen, etter.

Langrenn nå

I dag er Norge en av de beste nasjonene i verden på langrenn og vi kan skilte med mange medaljer i store konkurranser som for eksempel de olympiske leker og verdensmesterskapet. Vi har mange flotte utøver både på kvinnelandslaget og mennenes landslag. For å nevne noen så har vi Therese Johaug, Petter Northug og Marit Bjørgen. Noen mer populære enn andre, selvfølgelig.